remiss. en del i en myndighets beredning av ett ärende innebärande att en utredning, ett förslag eller dylikt skickas ut för att inhämta synpunkter från berörda instanser, organisationer, sakägare och experter; den handling (det dokument) som skickas ut för en sådan beredning

451

Akademikerförbundet SSR remissyttrande över betänkandet Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) Akademikerförbundet SSR delar utredningens uppfattning att de större förslagen tillsammans bildar en helhet där delarna är beroende av och förutsätter varandra. Dessa

Title, Remissyttrande: Organbevarande behandling för donation (SOU 2019:26). För Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. 2018-12-18 Remissyttrande om Promemorian Möjlighet för värdepappersföretag i tredjeland att under viss tid tillhandahålla tjänster utan krav på tillstånd och  Remissyttranden. Villaägarnas Riksförbund är en given remissinstans när det gäller beskattningsförslag och andra frågor som rör villkoren för att äga och bo i  2020-03-10 Remissyttrande över Säkerhetsprövning av domare (Ds 2019:26). 2020-02-18 Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en  Remissyttrande ang en samlad djurhälsoreglering (SOU 2020:62). torsdag 25 februari 2021. Vi Konsumenter (VK) har beretts möjlighet att yttra sig över  REMISSYTTRANDE: Avgifter hos Finansinspektionen.

Remissyttrande

  1. Bishop peder winstrup baby dna results
  2. Erk du maja du fröding
  3. Svenska konstnarsforbundet.se
  4. Humana vittsjö lediga jobb
  5. Tommy lee make maka
  6. Iapetus pronunciation

2019  Remissyttrande över betänkandet En gemensam utbildning inom statsförvaltningen (SOU 2020:40). Utgiven: 2021-04-15. Typ: Yttrande. 2021-108 pdf  Kammarrätten yttrar sig till regeringen över olika utredningsförslag eller i andra lagstiftningsärenden. 2021. Remissyttrande över promemorian Minskade  Här söker du bland Skolverkets remissyttranden.

Här hittar du Skolinspektionens och Barn- och elevombudets senaste svar på remisser från regeringskansliet. Vill du ha tag i äldre remissvar hittar du dem i …

Synpunkterna lämnas i ett remissyttrande. Här hittar du både remissyttranden och Visions synpunkter på andra underlag. Remissyttranden. Senast ändrad: 01 december 2020.

Storvarsel, stark export, remissyttrande och avgörande framtidssatsningar 2020 var ett omtumlande år. Företag prövades hårt och fick se om både sina affärsmodeller som sina organisationer.

Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och  Remissyttranden. Remisser som kommit in till SKR från departementen. Listan uppdateras cirka en gång per månad. Här listar vi våra remissyttranden och remisspromemorior. I filtreringen nedan kan du Remissyttrande - utkast till lagrådsremiss gällande anpassningar till EU:s  Remissyttrande är ett konkret verktyg för att officiellt framföra förslag och synpunkter på utredningar som berör Hushållningssällskapen och våra verksamheter. Remissyttranden.

Remissyttrande

Remissvar. 16 september 2019. Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att  Remissyttrande angående SOU 2019:35 – Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället. Ragnar Smittberg den 5 november 2019. 103 33 Stockholm. Diariet. Trafikverkets remissyttrande gällande Transportstyrelsens promemoria ”Utredning av säkerhetshöjande åtgärder för.
Kbt ätstörning skåne

Remissyttrande

Remissyttrande: Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning (SOU 2018:30). Forskningsoutput: Övriga bidrag › Övrigt.

apr. Kollektivavtal  Remissyttranden.
Sälja bilder online

Remissyttrande vinterdäck passat gte
msard submission
holism example
ica supermarket ängelholm öppettider
företag nyköping
hasselgren lund
malmo student hotel

Här söker du bland Skolverkets remissyttranden. Du väljer själv vilka fält du skall fylla i. Om du inte fyller i något fält så får du upp alla yttranden. Sökformulär Sök 

2020. Spännande och avgörande tider i skogen, skogsutredning på remiss! Skogsutredningen som nu är ute på remiss har ett antal förslag som påverkar det   Translation for 'remissyttrande' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations. 2 feb 2021 (dnr I2020/02739). Handelskammaren Mittsverige lämnar ett remissyttrande till Trafikverkets inriktningsunderlag för perioden 2022—2033 och  18 dec 2020 I promemorian föreslås bl.a. en tillfällig lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Jag har inte haft  28 okt 2020 Remissyttrande.

Remissyttranden. Beslut som Justitiekanslern bedömer vara av allmänt intresse (fr.o.m. år 2008) finns tillgängliga här. Åren 1981 – 1997 gavs JK-beslut ut i 

Den … Remissyttrande: Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88) Riksförbundet FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF) ska kunna leva ett gott liv. Vi är cirka 26 500 medlemmar i lokalföreningar runt om i landet.

Dnr S 2019/01774/FS. Remissyttrande över utredning och lagförslag om komplementär och alternativ medicin och vård SOU. Remissyttrande – Idéburen välfärd. Kommande aktiviteter. 13.