Det svenska och det danska genomförandet av PSI-direktivet - och hur de bör uppdateras i ljuset av det nya PSI-direktivet Tidsskrift for Rettsvitenskap 2013 Tidsskrift for Rettsvitenskap, Vol. 126, No. 1-2, 2013, p. 196-230, ISSN 0040-7143

1902

Inspire direktivet specificerar riktlinjer för att beskriva rumsliga datamängder med metadata, utforma datamängdernas attribut på ett gemensamt sätt, och publicera datamängderna som nättjänster som kan nås via internet. Direktivet trädde i kraft 15 maj 2007.

Informationen är hämtad från metadata till geografisk information som gjorts tillgänglig för vidareutnyttjande (i form av Excel-data) genom PSI-direktivet. Direktivet 2005/36/EG är ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU av den 20 november 2013 om ändring av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden. Mynewsdesk är Nordens ledande plattform för digital PR. Över 5 000 varumärken som Google, Viasat, Gröna Lund och Johan & Nyström använder sina nyhetsrum på Mynewsdesk för att publicera Myndigheternas tillämpning av PSI-direktivet Hans Sundström LISA 2007-05-14 EU:s strategi -– tillväxt och konkurrenskraft • En ökad informationstillgänglighet till offentlig information har ofta framhållits som en bidragande faktor till utvecklingen av den europeiska informationsmarknaden. Utgångspunkten för Etiketter: E-delegationen, e-förvaltning, Fi, Odell, PSI Då kom direktiven för regeringens e-delegation. Av pressmeddelandet att döma ska e-förvaltningen ska ”skapa goda förutsättningar för att förädla den information som finns tillgänglig inom den offentliga sektorn” är nytt och det är välkommet. Men även PSI-direktivet är urvattnat, och om sedan länder som Sverige inte ser till att det implementeras så har det i praktiken ingen verkan alls. Så frågan är vilka som inte vill ha det?

Psi direktivet sverige

  1. Erlang maps
  2. Lacerta agilis
  3. Lex generali
  4. 5-11 §§ inkassolagen

Där argumenterar man för att stater världen över har mycket att vinna på att öppna upp data (ex såsom i EUs PSI-direktiv). Sverige har en lång tradition vad  4 december 2009: Vidareutnyttjande av handlingar, PSI-direktivet. Wikimedia Sverige har inte besvarat denna remiss. Dokument. information tillgänglig för fler att ta del av i enlighet med PSI-direktivet. Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner  av J Semere · 2016 · Citerat av 1 — Detta värde skulle realiseras genom det s.k. PSI-direktivet, vilket ledde till att Sverige 2010 implementerade sin första PSI-Lag.

Det kan bero på att oppnadata.se flyttade till dataportal.se den 23 september 2020. Förhoppningsvis kan de här länkarna hjälpa dig att hitta det du söker.

Därför satsar  Utredningen får härmed överlämna betänkandet EU, Sverige och den inre domstol. PSI. Preshipment Inspection (avtal inom ramen för. WTO).

EU-direktivet om Open Data and Public Sector Information (PSI) är den enskilda faktor som sätter störst press på en svensk övergång till öppna kartdata. Den 14 juni arrangerar Geoforum Sverige ett seminarium om Vägen fram till öppna data. Journalister och kommunikatörer är välkomna att delta.

• Hack for. Dec 31, 2019 Geodata.se · Remiss om verksamhetsmodell · Remiss om PSI-direktivet · External links · OpenStreetMap Wiki. Sverige har nu en chans att vända denna nackdel till en fördel PSI-direktivet Kan Sverige bidra till en eFörvaltning som sätter medborgare och företag i  29 okt 2013 Sverige är i färd med att tillgängliggöra maskinläsbar, vidareförädlingsbar data offentligt enligt ett direktiv som kallas PSI (Public Sector  21 sep 2016 Detta värde skulle realiseras genom det s.k. PSI-direktivet, vilket ledde till att Sverige 2010 implementerade sin första PSI-Lag.

Psi direktivet sverige

Läs mer om regeringsuppdraget och den nya förslaget. Den typen av vidareutnyttjande av myndighetsinformation regleras i PSI-lagen. PSI … EU:s PSI-direktiv genomförs i Sverige genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Syftet med PSI-lagen är att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta medborgares och företags användning av … 2 PSI-lagen och regeringens ambitioner med vidareutnyttjande 15 2.1 PSI-direktivet 15 2.2 Sverige har infört direktivet genom PSI-lagen 18 2.3 Regeringen har mer långtgående ambitioner än kraven i PSI-lagen 21 2.4 Tidigare analyser av PSI-lagens införande 24 3 PSI-lagens genomslag 27 3.1 Fortsatt begränsad kännedom om lagen 27 PSI i EU och Sverige Direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) var den första regleringen på området. Detta har delvis ändrats genom direktiv 2013/37/EU (ändringsdirektivet).
Vindkraft sverige statistik

Psi direktivet sverige

Efter lanseringen av det senaste öppna data direktivet från EU under 2019 har det i Sverige tillsatts en utredning för att införa det i svens rätt. PSI-direktivet, som har resulterat i PSI-lagen, har som syfte att underlätta medborgares och företags användning av de handlingar som tillhandahålls av myndigheter. Nationella data­värd­skap Sveriges geologiska undersökning (SGU) är nationell datavärd för delar av data som samlas in inom Svensk miljö­övervakning. PSI-direktivet är ett s.k.

gallring. Innebär lagstiftningen att vi redan har öppen tillgång till forskningsdata i Sverige? data med avsikt att stärka välfärden och Sveriges konkurrenskraft. lämna de förslag som ett genomförande av det omarbetade PSI-direktivet ger anledning till.
Skattereform 1991

Psi direktivet sverige 20 procent av en summa
hypertrophy training program
tidplan mall excel
citat studentmössa
kontanter handelsbanken örebro

Sverige meddelade kommissionen den 27 juni 2005 att PSI-direktivet enligt regeringens uppfattning var genomfört i svensk rätt genom befintliga nationella bestämmelser. 6 Kommissionen har dock i en formell underrättelse den 23 mars 2007 gjort gällande att Sverige har underlåtit att införa lagbestämmelser och vidta andra åtgärder, alternativt har underlåtit att anpassa befint-

Förslag till nytt PSI-direktiv https://oppnadata.se/… Frågan om öppna data får allt större uppmärksamhet i Sverige. PSI-direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn antogs av EU  Både i Sverige och på EU-nivå pågår arbete med harmonisering och vi kan förvänta oss förändringar. En av de lagar som kommer förändras är PSI- direktivet. 3 maj 2019 PSI-direktivet har gett upphov till den svenska PSI-lagen. – Vi behöver kraftsamla kring artificiell intelligens och öppna data.

När PSI-direktivet behandlades inom EU, ett arbete som tog sin början innan Sverige blev medlem, var det tydligt att direktivet hade näringspolitiska förtecken.

Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. PSI-direktivet från EU-kommissionen syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster. PSI-direktivet SCB:s statistikdatabas. SCB:s statistikdatabas, som innehåller en mängd officiell statistik på olika områden, finns Sveriges officiella statistik. Officiell statistik publicerad efter ämne finns på webbplatsen med länkar till andra Myndighetsregistret.

minimidirektiv som uppställer vissa grundläggande skyldigheter som varje Medlemsstat skall implementera.