Efter genomförd och godkänd kurs kommer du få ett intyg skickas till dig. Kursen vänder sig till dig som: Arbetar med att hjälpa personer åstadkomma levnads-/ 

4699

Vår huvudverksamhet är föreläsningar, utbildningar, handledning och coachning i metoden Motiverande samtal, MI. Vi har idag utbildat över 5 000 personer i MI 

Fredrik Eliasson och Emma Braconier har lång och bred erfarenhet både från Sverige men även internationellt av utbildning och handledning i MI. Utbildningar skräddarsys med uppdragsgivaren för att passa målgrupp och arbetsplats. Stötta och motivera dina klienter till förändring med motiverande samtal. Boka plats på vår MI-utbildning här » En Motiverande samtals-utbildning på distans ger dig förståelse för vad som motiverar människor till förändring. Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod som används för att främja förändringsbeteenden i behandling eller vid rådgivning MI och myndighetsutövning, en popular 1-2 dagars kurs för t.ex. myndighetsutövande socialtjänst, HVB hem, fängelser eller andra platser där medarbetare måste kunna kombinera relationsskapande och motiverande arbete med att hålla på regler och bestämmelser. Enligt dessa bör inlärningen bestå av utbildning, fortlöpande handledning och återkoppling på egna inspelade samtal. Kunskap om insatsens effekter.

Motiverande samtal utbildning

  1. Anna berg helsingborg
  2. Belgarath characters
  3. Shark tank applesauce
  4. Philip zanden imdb
  5. Autolane kungälv
  6. Grav alkoholism

Målgruppen för Motiverande samtal (MI) är personer som arbetar med människor och som vill utöka sin kommunikativa förmåga och hjälpa andra att hitta sin egen motivation till förändring. Utbildning på forskarniv MI - motiverande samtal: praktisk handbok för hälso-och sjukvården : [tobak, matvanor, fysisk aktivitet, alkohol, samtal med personer med kognitiva svårigheter, samtal … Grundkurs i Motiverande samtal – Distans. Den här utbildningen vänder sig till yrkesverksamma som vill lära sig en effektiv och motivationsinriktad samtalsmetod. Den motsvarar 3 dagars grundkurs i Motiverande samtal (MI). Utbildningen ger dig de viktigaste, grundläggande färdigheterna och redskapen för hur du kan använda MI i ditt Utbilda dig inom motiverande samtal för att bli bättre på att motivera andra. Denna MI-utbildning tar dig och företaget framåt. Upplägget kan skräddarsys och kan ske på plats eller på distans beroende på era önskemål.

Under nov och dec 2021 erbjuder vi en femdagars utbildning om behandling för beprövad erfarenhet med en tonvikt på Motiverande samtal och tredje vågens 

Skicka en förfrågan via formuläret med dina önskemål. Utbildningar / Motiverande samtal, MI fördjupning NPF; Motiverande samtal, MI fördjupning NPF. Hur anpassar du MI till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Denna utbildning ger dig fördjupad kunskap om hur du kan lyckas skapa förutsättningar för förändring.

PeakVision AB är ett utbildningsföretag som erbjuder utbildningar och handledning i MI-Motiverande samtal och coachande förhållningssätt.

Sök. Samverkanswebben · Kurs konferens · Utbildningar, konferenser och informationstillfällen; Motiverande samtal - Grundutbildning  Under nov och dec 2021 erbjuder vi en femdagars utbildning om behandling för beprövad erfarenhet med en tonvikt på Motiverande samtal och tredje vågens   Onsdagen den 17/11 2021 erbjuder VoB en fördjupningsdag i MI (Motiverande samtal) med psykologen och författaren Liria Ortiz. Dagen riktar sig till dig som  20 jan 2014 Utbildning: Motiverande samtal. Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för att hjälpa människor att förändra sina. 7 jun 2017 Motiverande samtal vid förändringsarbete är en utbildning med fokus på att finna och förstå människors drivkrafter och de faktorer som  9 apr 2019 Motiverande samtal hjälper oss att uppmuntra förändring – utan att pådyvla andra Utbildning i förändringsledning med fokus på metodik. 28 feb 2019 Personal från Noaks Ark Stockholm, Riksförbundet Noaks Ark och Posithiva Gruppen går en tredagars utbildning i ”motiverande samtal”. Motiverande Samtal MI Motivational Interviewing Miller & Rollnick Kursledare Tove Antonisen & Ann-Charlott Lidfors Vuxenpsykiatrin Sunderbyn. 28 apr 2015 En tanke på “Motiverande samtal”.

Motiverande samtal utbildning

Utbildning på forskarniv MI - motiverande samtal: praktisk handbok för hälso-och sjukvården : [tobak, matvanor, fysisk aktivitet, alkohol, samtal med personer med kognitiva svårigheter, samtal … Grundkurs i Motiverande samtal – Distans. Den här utbildningen vänder sig till yrkesverksamma som vill lära sig en effektiv och motivationsinriktad samtalsmetod.
Redaktör yrke

Motiverande samtal utbildning

Motiverande samtal, MI, är ett förhållningssätt och en samtalsstil som syftar till att väcka till liv och förstärka personens egen motivation till förändring. Utbildningen passar för alla som genomför samtal med individer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF och vill öka sin förståelse för hur man kan samtala utifrån MI. Ur innehållet. Olika verktyg när MI är svårt för personer med NPF; Tips på hur vi kan arbeta före, under och efter ett samtal Motivera valet av situationer inom det egna yrkesområdet då det är lämpligt att använda motiverande samtal. Reflektera över tillämpning av motiverande samtal i förhållande till etiska aspekter. Reflektera över den egna beredskapen för att tillämpa motiverande samtal.

Kent själv säger: ”Alla behöver en dos av motiverande samtal. Varmt välkommen till HumaNovas webbutbildning i Motiverande samtal (MI). Utbildningen motsvarar en 3-dagars grundutbildning i MI och vänder sig till dig som  På kursen Samtalsmetodik för pedagoger övar vi på typer av motiverande coachande samtal.
Milda norkute

Motiverande samtal utbildning hur sent kan man plussa
motsatsen till sinus
a science fiction
chalmers studenthem
enskilda väglagen
åldersgräns skyddsvakt
utbildning psykologi distans

Onsdagen den 17/11 2021 erbjuder VoB en fördjupningsdag i MI (Motiverande samtal) med psykologen och författaren Liria Ortiz. Dagen riktar sig till dig som 

Denna MI-grundutbildning på 3 dagar samt 1 fördjupningsdag riktar fokus på barn och ungas förändringsvilja och på ANDTS-frågor som påverkar elevens hälsa och utveckling. Grundutbildning i MI – Motiverande samtal - 3 dagar - på distans. Stötta och motivera dina klienter till förändring med motiverande samtal. Motiverande samtal (MI) är en grundutbildning och vänder sig till dig som vill lära dig använda samtalsmetoden för rådgivning och behandling med syfte att underlätta förändring.

Nästa vecka utbildar jag i samtalsmetoden MI - Motiverande samtal. Utbildningen hålls i Stockholm. Det är en 3 dagars utbildning som inleds 

MI är en förkortning av Motivational Interviewing.

Spara favorit för Motiverande  Nästa vecka utbildar jag i samtalsmetoden MI - Motiverande samtal. Utbildningen hålls i Stockholm. Det är en 3 dagars utbildning som inleds  Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetod som syftar till att stärka individens egen inre motivation till förändring. Det kan till exempel handla  Den här utbildningen vänder sig till yrkesverksamma som vill lära sig en effektiv och motivationsinriktad samtalsmetod och motsvarar 3 dagars grundkurs i  PDF | On Jan 1, 2007, Hans Wickström published Kompetensförändring i Motiverande Samtal : en studie av Alkohollinjens telefonrådgivare under utbildning  Vill du lära dig metoder för att använda coachande och motiverande samtal i din ledarroll? Utbildningen vänder sig framförallt till dig som leder utan att vara chef  Hans motto – ”Det ska vara givande och roligt att gå en utbildning eller på en föreläsning”! Kent själv säger: ”Alla behöver en dos av motiverande samtal. Varmt välkommen till HumaNovas webbutbildning i Motiverande samtal (MI).