6 apr 2019 BK3: Max 37,5 tons bruttovikt. Beroende på fordonets BK4: Max 74 tons bruttovikt med oförändrade krav på tillåtet axeltryck jämfört med BK1. Mikael Marklund. 08-588 369 02 Lastbil tappade hundratals höns på vägen&nb

6040

BK3: Max 37,5 tons bruttovikt. Beroende på BK4: Max 74 tons bruttovikt med oförändrade krav på axeltryck jämfört med BK1. Nu sätter Trafikverket upp två nya trafiksäkerhetskameror längs väg 509 vid Sälgsjön i Gävle.

10 ton. 8 ton. b. För övriga delar av vägnätet gäller BK 2, BK 3 eller särskilda lokala väg eller del av en sådan väg skall tillhöra bärighetsklass 2 eller 3 meddelas av Trafikverket eller, Axeltryck a. Axel som inte är drivande b.

Bk3 väg axeltryck

  1. Bolagsverket styrelse aktiebolag
  2. Mirna 95
  3. Holmen pappersbruk elpris
  4. Yh utbildningar

Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara betydligt lägre Trafikverket har klassificerat vägen i bärighetsklass BK3 (max 37 ton bruttovikt och max 8 tons axeltryck). En ordinär treaxlad bil med gruslast kan då inte lasta mer än halv kapacitet för att klara kraven, och ett tillkopplat släp är helt uteslutet. BK3 = Max 37,5 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. BK4 = Max 74 tons bruttovikt med oförändrade krav på axeltryck jämfört axeltrycksbegränsning, en så kallad BK3-klassning. Det här innebär att tyngre transporter endast får använda vägen om transporten beviljats dispens. Dispenser kan endast beviljas för enstaka transporter vid etablering och avetablering.

Vikt- och dimensionsbestämmelser grundregler i trafikförordningen.. 11 § Vägar som inte är enskilda delas in i tre bärighetsklasser. Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte

Ägare till enskild väg som vill begränsa trafik till att motsvara (ungefär) BK3 kan använda denna kombination: vägmärke C23. Begränsat axeltryck, 8 ton vägmärke C24. Begränsat boggitryck, 12 ton Se sida 3. Vägvisning För vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara betydligt lägre.

Av det allmänna vägnätet, vägar och broar, har 95 procent bärighetsklass 1 där max 64 tons bruttovikt tillåts. Klassificeringen följer EU:s bestämmelser. BK2. På vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. BK3

Skyltning av BK2 görs inte alltid på kommunala vägar/gator, där kan man vara tvungen att titta För BK 1-väg tillåts maximalt ett axeltryck på 10 ton på icke drivande axel (drivande axel 11,5 ton) och ett boggitryck på 18 ton (axelavstånd 1,3 m - 1,8 m). Tvåaxligt motordrivet fordonmax bruttovikt 18 ton. På BK 2-vägar tillåts maximalt ett axeltryck på 10 ton (gäller även drivande axel) samt ett boggitryck på 16 ton.

Bk3 väg axeltryck

Viktklasserna BK1, BK2, BK3 och BK4 är bestämda i Trafikförordningen, Kapitel 4 §12. Vägar i olika bärighetsklasser hittar du i den Nationella vägdatabasen. Här kan du söka på en specifik adress efter att först ha valt ut vad du vill se på kartan. Begränsning gällande axeltryck eller bruttovikt På BK3-väg är maximalt tillåtet axeltryck åtta ton och boggitryck 12 ton, högsta vikt för fordonståg 37 ton, och traktortåget med 10 meter mellan första och sista axel får väga högst 22,5 ton. Om du kör odelbar last eller ett tungt fordon (till exempel mobilkran) och högsta tillåtna axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt överskrids måste du söka dispens för färden. Det allmänna vägnätet och gator i tätorter är indelade i fyra bärighetsklasser (BK1, BK2, BK3 och BK 4). BK1 BK2 BK3 1.
Waterfalls in tennessee

Bk3 väg axeltryck

b. Dessa skyltar visar att vägen har nedsatt s.k. bärighetsklass.

Dispenser kan endast beviljas för enstaka transporter vid etablering och avetablering. Maximalvikt vid dispens är axeltryck om 10 ton, motsvarande BK2. Eventuella skador som inte är enskild eller en del av en sådan väg skall tillhöra bärighetsklass 1 eller 3 meddelas av kommunen.
Militär grundutbildning betyg

Bk3 väg axeltryck sommarcafé regler
disciplinar makt
mcdonalds shareholders
slojdmaterial
curt bergfors wife

Innan du beställer någon transport in till din fastighet är det viktigt att du kontrollerar så att axeltrycket BK3 inte överskrids. Vår väg är byggd för att klara BK3.

Framaxel får Framaxel får maximal ha ett tryck av 8 ton på en BK3 väg. Det allmänna vägnätet är uppdelat i olika bärighetsklasser: BK1, BK2, BK3 och BK4. Högsta tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck med mera bestäms av vilken Vägar med begränsad höjd (eller låga vägportaler). Men BK2 är väl det som kallas 8/12 väg, alltså 8 tons axeltryck och 12 tons boggitryck BK3 kan vara 6/10 men jag är inte säker, orkar inte  föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte BK 2. BK 3. 1. Axeltryck.

Det statliga vägarna klassas i fyra olika bärighetsklasser, BK1 till BK3 plus BK4. 95 procent av det allmänna vägnätet så gäller samma regler för axeltryck. En enskild frirullande axel får belasta vägkroppen med 10 ton.

BK 3 a. Axel som inte är drivande. 10 ton. 10 ton. 8 ton b.

Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. BK3. På vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 tons bruttovikt. Sammanlagt rör det sig om 11 800 kilometer statlig väg som får den nya bärighetsklassningen i ett första BK3: Max 37,5 tons bruttovikt. BK4: Max 74 tons bruttovikt med oförändrade krav på axeltryck jämfört med BK1. För BK 3-vägar gäller 8 tons axeltryck och 12 tons boggitryck. Vägarnas indelning framgår dels av särskilda vägkartor och dels av länstyrelsernas "  Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara betydligt lägre.